Termékek
Menü

Felejtse el a hagyományos, papír alapú számlarengeteget, és váltson 2016. január 1-től Ön is környezetbarát e-számlára!

Év elejétől a CHS-es vásárlásáról készült számlát elektronikusan is megkaphatja, így gyorsabban, kényelmesebben és nem utolsó sorban környezetkímélő módon intézheti díjfizetéseit.
Tudta Ön, hogy az e-számla bevezetésével évente több mint 20 fát mentünk meg, közel 60.000 liter vizet spórolunk, továbbá 4,8 tonna széndioxiddal és 624 kg szeméttel lesz kevesebb Magyarországon?
A környezeti előnyök mellett az e-számla gyors, pontos, és sokkal kényelmesebb Önnek, hiszen a számla küldés e-mailen keresztül történik. Használatával nem csak környezetét, hanem önmagát is kíméli.


Váltson most elektronikus számlára az alábbi E-számla igényfelmérő linkre kattintással!

Az elektronikus számlázással járó legfőbb előnyök:
Gyors: A vásárlást követően azonnal kiküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre az elektronikus számla.
Soha nem veszik el: Ugyanis nincs “eredeti” példány, szabadon másolható, többszörözhető, és mind számviteli bizonylatnak számít. Bármikor elérhető a CHS web áruházába belépve!
Környezetbarát és innovatív: A számla nyomtatása és postai kézbesítése nélkül tudja megkapni számláját - így együtt tehetünk azért, hogy még zöldebb legyen a jövőnk!

Mit kell tennem, amennyiben e-számlára szeretnék átállni a CHS-el?
Amennyiben Ön is szeretne elektronikus számlát befogadni, hogy gördülékenyebbé tegye a mindennapokat, nincs más dolga csak válassza ki az alábbi linken található E-számla igényfelmérő oldalon az „Igen, tudok e-számlát befogadni” opciót. Ezt követően munkatársaink átállítják cégét ügyviteli rendszerünkben. Felmerülő kérdéseivel kérjük, írjon az eszrevetelek@chs.hu címre munkatársainknak.

Általános tudnivalók az elektronikus számla befogadásáról:

Az elektronikus számlákhoz (e-számla) kapcsolódóan, a kibocsátás mellett a számlák befogadása is szabályozott, így megfelelő jogszabályok rendelkeznek a befogadói oldal kötelezettségeiről is.
Az e-számlák befogadása esetén - a jogszabályokban előírt, az e-számlára vonatkozó alaki és tartalmi kellékekből adódóan - alapvetően két feladat hárul a befogadóra, ezek:
a) az elektronikus számla kontírozása, valamint
b) az elektronikus számla megőrzése, tárolása a Számviteli törvény 169.§-ban meghatározott időtartam alatt.

A törvény előírja, hogy az e-számlát csak eredeti, elektronikus formában lehet megőrizni, mivel adóigazgatási azonosításra kizárólag ebben a formában alkalmas, vagyis az e-számla bár kinyomtatható, azonban az mindössze a hagyományos papír alapú számla lemásolásával egyenértékű.
A 2000 évi C törvény (a számvitelről) 167§ (1) meghatározza a könyvviteli elszámoláshoz szükséges bizonylatok általános alaki és tartalmi kellékeit. Ennek (1) bekezdése, azon belül h) és i) pontjai szerint a bizonylaton (számlán) fel kell tüntetni a:
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozást; i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontját, igazolását;
Az ennek történő megfelelés érdekében (az APEH által kiadott Közlemény (2009.10.26) IV.pontja alapján) a számla kiállítójának és a számla befogadójának is lehetősége van a könyvelésre vonatkozó információkat egy csatolt "mellékleten", azaz az eredeti számlához külön csatolva, elektronikus formában szerepeltetni abban az esetben, ha ez a csatolás egyértelmű hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon, az utólagos módosítás lehetőségét kizárva történik. A csatolt "melléklet" csatolásának részletes technikai kérdéseit (azon belül is kiemelten a hitelesség és a felelősség kérdését) a gazdálkodónak kell szabályoznia a belső működési rendjében.

Az e-számlák tárolása

Az elektronikus számlák megőrzésére a befogadói oldalon ugyanazon előírások vonatkoznak mint a számla kibocsátójánál, vagyis az e-számlákat a 2000 évi C törvény (a számvitelről) 169 §-ban meghatározott 8 évig szükséges megőrizni.
A rendelet alapján:

  • A megőrzést végző feladata, hogy ellenőrizze a számlán lévő elektronikus aláírás és időbélyegző érvényességét,
  • Megőrzése olyan módon történjen, amely kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen.
  • A megőrzésre kötelezett köteles biztosítani, hogy az őrzött elektronikus dokumentumok értelmezhetősége (olvashatósága) - a dokumentumok megjeleníthetőségét lehetővé tevő szoftver- és hardverkörnyezet biztosításával - a megőrzési kötelezettség időtartama alatt megmaradjon.

A CHS Hungary Kft. által kibocsátott e-számlák
A CHS Hungary Kft. által kibocsátott e-számlák mindenben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. A PDF-formátumban készülő számlák tartalmazzák az elektronikus aláírást és az elektronikus időbélyeget (amelyek érvényessége ellenőrizhető az ingyenes Adobe Reader program segítségével).
A CHS által kibocsátott e-számla nem kötelező elemként tartalmaz egy elektronikus mellékletet is, ami XML-formátumban tartalmazza a számla részletes adatait. A melléklet célja, hogy a vevők részére megkönnyítse az automatikus feldolgozást. Az XML-ben minden adat megtalálható, ami alapján a számla kontírozása és könyvelése elvégezhető, a megfelelő vevőoldali könyvelőrendszer (ERP) módosítások után. Manuális könyveléshez természetesen a PDF-formátumú számla használható.

Hol találhatóak meg az e-számlám visszamenőleg?
Az e-számlákat a chs.hu oldalra belépve a SZEMÉLYES MENÜ/SZÁMLÁIM menüpontban tudja megtekinteni.