Termékek
Menü

Garancia Ügyintézés

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet

4. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

(2) A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 

151/2003.(IX. 22. ) Korm.rendelet

1§ (3) A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli, akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez (a továbbiakban: forgalmazó). A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (a továbbiakban: fogyasztó).

3. § (1) A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási jegyet átadni.

7. § Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

Fontos tudnivalók a CHS Hungary Kft által forgalmazott termékek garanciális ügyintézésével kapcsolatban

Magyarországon a termékekre vonatkozó jótállási szabályokra természetesen részletes rendeletek, törvények állnak rendelkezésre, melyek az EU ilyen értelmű szabályaival összhangban vannak. Cégünk nyilvánvalóan e keretek között gondoskodik a forgalmazott termékek jótállási és szavatossági ellátásáról.

 

Garanciajegy, szervizek:

 • A CHS által értékesített termékek egy igen jelentős részére (HP, IBM, Lenovo, Fujitsu-Siemens, Acer, Samsung, LG, Xerox, Lexmark, Canon…) a termék gyártójának hazai képviselete saját szervizhálózatot tart fenn. Az ilyen termékekhez gyártói garancialevelet adunk, melyen minden esetben pontosan fel van tüntetve az ilyen ügyintézésre jogosított szervizek neve, címe, elérhetősége. Ilyen termékek meghibásodása esetén a végfelhasználó közvetlenül valamelyik ilyen szervizhez fordulhat a termék garanciális javítása vagy cseréje érdekében.
 • A forgalmazott termékek egy további része esetén, mint importőr, a CHS felel a garanciális ellátásért. Az ilyen termékeket CHS fejlécű garancialevéllel szállítjuk, melyen szintén szerepel azon szervizeinknek, ill. szervizpartnereinknek az elérhetősége, amelyek a javítást, ill. ügyintézést el tudják látni. E szervizekbe akár a viszonteladó, akár a végfelhasználó eljuttathatja a meghibásodott terméket.
 • Amennyiben a CHS valamely termék garanciális kötelezettségét a viszonteladó felé számla alapján biztosítja, úgy a termékhez nagykereskedelmi értékesítéskor garancialevelet nem adunk. Ilyen esetben az esetleg szükséges garanciajegy elkészítése a végfelhasználó felé a viszonteladó feladata.

 

A garanciavállalás időtartama:

 • Az érvényes jogszabályok a számítás technikai termékekre, melyeket jellemzően a CHS forgalmaz, 12 hónap jótállási időt ír elő. Ezért amennyiben ettől eltérő időtartam nincs a számlán vagy a mellékelt garanciajegyen feltüntetve, a termékre 12 hónap jótállást biztosítunk.
 • Egyes gyártók egyes termékeikre 12 hónaptól eltérő időtartamú jótállást kínálnak (akár alapértelmezésben, akár külön megvásárolható „garancia kiterjesztések” formájában). Ilyen esetben a termékhez mindig adunk olyan garanciajegyet, melyen a jótállási időtartam (és mód – ld. később) pontosan meg van jelölve.
 • Az egyes termékek után kínált jótállási időtartam a CHS különféle kiadványain rendszeresen fellelhető (honlap, webáruház, hírlevelek, szórólapok…). Pontos és végleges közlésnek a termék jótállási időtartamával kapcsolatban a termékhez mellékelt garanciajegyen feltüntetett információ tekinthető; ilyen hiányában az adott termékcsoportra a jogszabály által meghatározott időtartam (jellemzően 12 hónap) vonatkozik.
 • A jótállási idő – a jogszabályok által meghatározott módon – a termék végfelhasználó részére történő átadás vagy az üzembe helyezésének napjától, praktikusan: a végfelhasználó felé kiállított számla időpontjától indul. Ezért rendkívül fontos, hogy a jótállási igény érvényesítésekor a végfelhasználói számla is benyújtásra kerüljön, valamint, hogy a garanciajegyen a viszonteladó általi értékesítés dátuma is fel legyen tüntetve. Fontos tudni, hogy bizonyos termékek esetén létezhet olyan előírás, mely korlátozza a nagykereskedői és a kiskereskedői értékesítés időpontja közti időtartamot (azaz pl. ha a viszonteladó a nagykereskedőtől január 1-jén viszi el a terméket, de pl. csak október 1-jén adja el végfelhasználónak, akkor lehet, hogy a jótállási idő nem okt. 1-jével, hanem a nagyker. eladást követően 6 hónappal, tehát július 1-jével indul). Ilyen esetekre a garancialevél hívja fel a figyelmet.

 

A jótállási igény érvényesítésének helye:

 • A jogszabályok pontosan rögzítik, hogy milyen jellegű, terjedelmű, ill. tömegű termékek esetén kell helyszíni szervizt biztosítani. A nem e kategóriába tartozó termékek meghibásodása esetén a cikket a garanciajegyen feltüntetett valamely szervizbe (vagy számla-garancia esetén a CHS szervizébe) kell eljuttatni.
 • Bizonyos gyártók bizonyos termékeire – gyakran a 12 hónapot meghaladó időtartamon túl – olyan garanciát kínálnak, melynek teljesítési helye eltér a szabályokban minimumként meghatározottól (pl. helyszíni garancia kisebb méretű berendezésekre is). Előfordulhat olyan eset is, hogy egy termék teljes garanciális időtartamán belül más és más teljesítési helyet kínál a gyártó (pl. 12 hónap helyszíni + 24 hónap szervizbeli jótállás).
 • Fontos tudnivaló, hogy – a 3 napon belüli meghibásodás lejjebb tárgyalt esetét kivéve – a forgalmazó nem köteles az (akár jótállási időn belül) meghibásodott termék visszavételére, vagy garanciális ügyintézésére. E feladatot a fenn leírt módokon megjelölt szervizek látják el, tehát a termék végfelhasználóját e szervizekbe kell panaszukkal irányítani.

 

3 napos csere, vevői elállás…:

 • Az érvényes jogszabályok előírják, hogy amennyiben egy értékesített termék az eladást követő 3 napon belül (rendeltetésszerű használat mellett) meghibásodik, úgy az értékesítést végző – a vevő kérésére – köteles a terméket újra cserélni. Ez a 3 napos időtartam – a fentebb leírtakkal összhangban – szintén a termék végfelhasználó felé történő értékesítés napjától számíttatik. Ilyen panasszal jelentkező vevőt tehát a viszonteladó nem küldhet szervizbe, a panaszt neki kell kezelnie. Igen erősen javallott ugyanakkor, hogy a viszonteladó nagyon alaposan győződjön meg (akár szakszerviz bevonásával) arról, hogy a vevő által jelzett hiba valóban fennáll-e, és az valóban nem szakszerűtlen kezelés, külső behatás által következett-e be.
 • …mert természetesen a CHS (és bármely más, a terméket forgalomba hozó cég) az ilyen „3 napos cserét” a viszonteladótól visszaveszi, és a cserét bonyolítja – de a jelzett alapos ellenőrzést végrehajtja, és csak a valóban indokolt, ténylegesen „érkezéskor döglött” (DOA = dead on arrival) terméket cseréli.

 

Mit is jelent a garancia:

 • A jótállási idő alatt meghibásodott termékekre a jótállást vállaló díjmentes javítást, vagy termékcserét biztosít. Ezen időtartam alatt a termék meghibásodásával kapcsolatban alapértelmezésben azt feltételezzük, hogy a hiba a termék értékesítése előtt bekövetkező okok miatt történt – ennek ellenkezőjét, tehát, hogy a hibát a vevő (felhasználó) okozta, és ezért a javítás nem tartozik a garancia hatálya alá, a szerviznek kell bizonyítania. A jótállási idő lejárta után életbe lép a termékek fő alkatrészeire vonatkozó szavatosság, mely időszak alatt a fent leírt „bizonyítási kényszer” megfordul – tehát ha a felhasználó olyan igénnyel lépne fel, hogy a termék garanciális szervize a meghibásodott alkatrészt díjmentesen cserélje ki, akkor neki (a vevőnek) kell bizonyítania, hogy a részegység gyártási ill. eredendő anyaghiba miatt romlott el.
 • Garanciálisan meghibásodott termék esetén a garanciát bonyolító szerviz dönthet úgy, hogy a termék megjavítása helyett inkább kicseréli azt. Ilyen esetben a szerviz természetesen lehetőleg azonos terméket ad, de előfordulhat, hogy modellváltás vagy bármi más ok miatt az eredetivel pontosan megegyező termék cserébe nem adható. Ilyenkor az eredetivel azonos, vagy annál jobb funkcionalitású terméket kell a vevő számára átadni – akit azonban ezen túlmenően olyan címen, hogy a termék árcsökkenése miatt a csereként kapott termék olcsóbb, mint az eredetileg vásárolt, további kártérítés nem illeti meg.
 • A javított készülékeknél, termékeknél a jótállási idő meghosszabbodik a hiba bejelentéstől számítva azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a meghibásodás miatt nem használhatta.

 

Mit kell vinnie a végfelhasználónak a szervizbe, ha jótállási igényét szeretné érvényesíteni:

 • A garanciális javításra a szervizbe vitt termékeket csak eredeti csomagolásban, tartozékaival együtt (pl.: driverek, kábelek) veszik át. Az egység azonosító címkéjének (sorozatszám és egyedi azonosító, valamint egyéb zárjegy és matrica) sérülésmentes állapotban kell lennie.
 • A termékhez természetesen be kell mutatni a garanciajegyet (amennyiben gar. jegyes termékről van szó), és a végfelhasználó felé való értékesítés számláját.

 

Mi szükséges ahhoz, hogy a CHS kicserélje a viszonteladó által visszaküldött 3 napon belül meghibásodott terméket:

 • Szükséges a termék eredeti és teljes csomagolása, minden kellékanyagának, tartozékának és teljes dokumentációinak megléte;
 • …valamint természetesen garanciajegye és a végfelhasználó felé kiállított számla.

 

Mire nem vonatkozik a jótállás:

 • A termékhez adott szoftverek.
 • A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, izzók, festékszalagok, tintapatronok, tonerek.
 • A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
 • A vírus okozta rongálódás, vagy ha valamilyen szoftver installálásából, vagy eltávolításából eredő meghibásodás.
 • A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
 • …és igen fontos tudni azt, hogy a forgalmazott termékeink valamely elképzelt feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

 

Fontos tudni azzal kapcsolatban, hogy mi miatt kerülhet egy garanciális igény elutasításra:

 • Ha a hibás működés a termék bárminemű szoftveres illetve hardveres környezetben való, inkompatibilitás (összeférhetetlenség) miatt adódik.
 • A termék játékokkal, egyéb grafikai programokkal történő ütközése (nem megfelelő beállítások, támogatási problémák, irreális teljesítményigény stb).
 • A felhasználó által telepített operációs rendszer hibájából, vagy nem megfelelően végrehajtott telepítésből adódó problémák.
 • Konfiguráció esetén a garancia alkatrészenként, csak a hardver hibátlan működésére vonatkozik, így a felhasználó által telepített és karbantartott operációs rendszerek/szoftverek okozta hibák nem minősülnek garanciális hibának.
 • A termék szállítása vagy üzembe helyezése közben bekövetkező sérülés, a nem megfelelő tárolás miatt.
 • A terméken látható bármilyen mechanikai sérülés (égés, roncsolódás, törés, repedés), akkor is, ha a hiba látszólag nem függ össze a sérüléssel.
 • Ha a terméken elemi kár okozta meghibásodás (villámkár, túlfeszültség) jelei látszanak.
 • Ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, megrongálják.
 • A termék nem rendeltetésszerű használatából eredő meghibásodások (pl.: az alkatrész gyári beállításainál nagyobb teljesítményen történő használat, azaz „túlhúzás”, helytelen BIOS-, vagy meghajtó programfrissítés, szakszerűtlen szerelés, hibás kábelezés okozta meghibásodás, DVD író firmware frissítés miatti problémái, a processzor magjának, lábainak, nyákjának bárminemű sérülése a processzorhűtő felhelyezésekor, vagy a foglalatba helyezéskor stb.)
 • A termékeken szakszerűtlen javítási, szerelési próbálkozásra utaló nyomok sérülések. (Javítási munkákat csak a forgalmazó által erre felhatalmazott szakszervizek, szakemberek végezhetnek, amit adott esetben számlával is igazoltatni kell.)
 • A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a vevőt terhelik. A szerviz munkadíjat számíthat fel abban az esetben is, ha a bevizsgálás során a terméken jelzett hibajelenség nem reprodukálható.